تبدیل جوشی

تبدیل جوشی یکی از اتصالات گازی پر مصرف است که برای تغییر سایز لوله انشعابی استفاده میشود. این محصول در سایز های 1/2 تا 2 اینچ ،طبق استاندارد ملی تولید میشود.

تبدیل جوشی غیر هم مرکز

تبدیل جوشی یکی از اتصالات پر مصرف اتصالات جوشی است. در تولید تبدیل غیر هم مرکز ،محور مرکزی سر بزرگتر با اختلاف جزئی نسبت به محور مرکزی سر کوچک تر طراحی میشود و قطعه تولید شده دارای یک پله اختلاف بین دوسر قطعه است.

تبدیل جوشی هم مرکز

تبدیل جوشی یکی از اتصالات پر مصرف اتصالات جوشی است. در تولید تبدیل هم مرکز ،محور مرکزی یک سر اتصال منطبق با محور مرکزی طرف دیگر است و قطعه تولید شده دارای تقارن حول محور طولی قطعه است.