جنس اتصالات فولادی

جنس اتصالات فولادی

جنس اتصالات فولادی

برای آشنایی با فولادها مقدمه کوچک از استصحال فولاد از منابع زیرزمینی می‌گوییم:

سنگ آهن پس ازعملیاتی که روی آن انجام می‌گیرد تبدیل به آهن با خلوص بالا می‌گردد که این فلز به خودی خود به علت برم بودن،اکسیدپذیر بودن و دیگر معایب ممکن در صنعت قابل استفاده نمی‌باشد.