روشهای اتصال لوله

روشهای اتصال لوله

روشهای اتصال لوله

اتصالات رزوه‌ای

اتصالات رزوه‌ای برای لوله‌های کوچک (قطر بین یک هشتم تا 2 اینچ)استفاده می‌شود. رزوه لوله و اتصالات طبق استانداردASMEB1.20.1-1983 با عنوان “رزوه لوله ، کاربرد عام ،اینچ”ساخته می‌شود. ماشینهای رزوه تراشی برای ایجاد رزوه روی لوله تا قطر اسمی 2 اینچ موجود است. ابزار رزوه تراشی بزرگتر نیز وجود دارد، ولی با استفاده از  تبدیل دنده  Gear reducer کار می‌کند و به نیروی انسانی زیادی نیاز دارد. از آنجایی که اتصالات رزوه‌ای با ماشین یا با دست ایجاد می‌شوند ، باید توصیه‌های تولید کننده با دقت دنبال شود. شکل رزوه‌های لوله باید به گونه‌ای باشد که با شکل اتصالات تطبیق داشته باشد.