سردنده جوشی فولادی

سر دنده جوشی یک اتصال گازی است که بوسیله آن میتوان اتصال جوشی را به اتصال رزوه‌ای متصل کرد.در واقع باعث میشود اتصال جوشی به اتصال رزوه ای تبدیل شود.