تقسیم‌بندی لوله‌ها

تقسیم‌بندی لوله‌ها

تقسیم‌بندی لوله‌ها

لوله‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

الف: تیوب(Tube): دسته‌ای از لوله‌ها که بر اساس قطر خارجی وضخامت جدار آن بر حسب BWGساخته می‌شوند و در مبدلهای حرارتی ، خطوط ابزار دقیق و اتصالات کوچک بر روی کمپرسورها ،بویلرها و یخچالها نصب می‌شوند.

ب: پایپ (PIPE):دسته‌ای از لوله‌ها که بر اساس اندازه اسمی و ضخامت جداره برحسب SCH شناخته می‌شوند. از این  دسته از لوله‌ها در  صنایع مختلف مانند نفت، گاز ، پتروشیمی و…استفاده می‌شود.