روش تولید زانویی جوشی فولادی

روش تولید زانویی جوشی فولادی

روش تولید زانویی جوشی فولادی

تولید زانویی گاز به روش گرم

این روش متداولترین روش تولید زانویی فولادی در دنیا می باشد که نسبت به روش سرد دارای هزینه تمام شده بیشتر وسرعت تولید کمتر می باشد اما دارای کبفبت مناسب است. در این روش لوله ها پس از برش خوردن به قطعات مناسب با کمک دستگاهی بنام مندرل از قالب عبور میکنند که قالب درون کوره قرار دارد این قالب شکل عصایی را دارد و از جنس گرمکار می باشد .

 

روش تولید فلز زانویی گرم مندرل

روش تولید فلز زانویی گرم مندرل

 

فرق اساسی در روش سرد و روش گرم مربوط نوع عبور لوله از قالب می باشد یعنی در روش سرد لوله از قالب عبور می کند ولی در روش گرم قالب از درون لوله عبور می کند همچنین در این روش معمولا  برای تولید زانویی از لوله، معمولا دوسایز از لوله پایین تراستفاده می شود یعنی برای تولید زانو5 از لوله 3 استفاده می شود.

 

تولید زانویی گاز به روش سرد

در این روش از روش سنبه و ماتریس استفاده می شود که اصطلاحا فورجینگ خوانده می شود. لوله ابتدا در ابعاد مشخص وبسته به سایز آن به اندازه های موردنظر برش خورده و سپس توسط سنبه وپرس هیدرولیک وارد قالب شده و فرم وشکل زانویی بدست می آید اما این روش مشکلات خاص خود را دارد یکی از مهمترین نقطه ضعف این روش کم شدن سایز لوله از اندازه استاندارد می باشد.

دیگر مشکل مهم در این روش شکل نامناسب زانو وایجاد برجستگی وفرورفتگی نا همگن در سطح زانو می باشد که این دومورد در هنگام کونیک کردن زانویی ایجاد شکل نموده وباعث از دست رفتن زاویه مناسب زانو و پخ نامناسب آن شده که در هنگام مونتاژ زانویی درهنگام لوله کشی باعث ایجاد مشکلات فراوان لوله کش می گردد.

از دیگر مشکلات این روش فرم دهی زانویی بدون وجود حرارت می باشد باعث ایجاد تنش در زانویی می گردد وباعث ترک خوردگی زانویی می شود البته برای مشکل شکل نامناسب طرحها وخلاقیتهای خاصی به کاررفته است وتا حدودی هم موفق بوده اند ولی در مورد سایزوایجادتنش هیچ راه حل عملی به کارگیری نشده است البته با حررات دادن زانویی تا مرحله سرخ شدن وسپس سرد شدن در دمای محیط کوره باعث از بین رفتن این نقطه ضعف می گردد اما با توجه به هزینه بالای این عملیات هیچ تولید کنند ه ای در ایران این کار را انجام نمی دهند

 

روش تولید زانویی سرد

روش تولید زانویی سرد

بعضی از تولیدکنندگان بعداز این مرحله از ساچمه جهت یکنواخت کردن وصاف نمودن سطوح زانو استفاده می کنند.