روش تولید لوله مانسمان

روش تولید لوله مانسمان

روش تولید لوله مانسمان

لوله های مانیسمان به روش کشش و نورد گرم شمش‌های گرد فولادی تولید می شوند، تولیدبا استفاده از شمش چهار‌گوش نیز امکان پذیر است اما باعث بالا رفتن هزینه تولید می گردد نکته جالب درباره روش تولید لوله مانسمان این است که ابتدا تولید از سایزهای بزرگتر اغاز شده و سپس سایزهای کوچکتر از طریق نورد سرد و گرم سایزهای بزرگتر تولید میشود.

سایزهای “1/2 ، “3/4 و “1 معمولا  به روش نورد سرد تولید می‌شود  درواقع برای تولید سایز “1/2  ابتدا باید شمش 76 پس از حرارت، سوراخ  1/2 ایجاد  شود و پس از نورد و کشش درخط تولید لوله “1/4-1 تولید شده وپس از آن با روش سرد کشیده شده وپس از اسید‌کاری و چند مرحله کشش به سایز موردنظر”1/2 می رسند.  این روش اولین بار توسط مهندسی آلمانی بنام مانیسمان بکاررفت و فقط در ایران به این نام خوانده می شود.

روش تولید لوله مانسمان

روش تولید لوله مانسمان

 

 

از محصول نهایی این روش که همان لوله مانیسمان می‌باشد، در مراحل بعدی برای تولید اتصالات جوشی و اتصالات گازی استفاده میشود که همگی از جنس فولاد هستند و جز اتصالات فولادی محسوب میشوند و با استفاده از دستگاه جوش AC  یا DC  جوشکاری میشوند.