زانویی استیل

زانویی استیل

زانویی استیل

زانویی استیل به دو صورت زانویی استیل جوشی و زانویی استیل دنده ای تولید و در صنایع غذایی ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع دارویی و شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

زانویی استیل به دو نوع درزدار و مانیسمان تقسیم شده که بر اساس نوع فشار کارکرد خطوط و همچنین نوع سیال و ضخامت لوله خطوط انتخاب می گردد.

زانویی استیل در گرید های مختلف با توجه با نوع صنعت و سیال قابل انتخاب است : از پرمصرف ترین گریدهای زانویی استیل می توان به  316L,316,304,304L,321 اشاره نمود.

انواع زانویی استیل :

زانویی استیل جوشی
زانویی استیل دنده ای
زانویی استیل ساکت
زانویی استیل درزدار
زانویی استیل مانیسمان
زانویی استیل فشارقوی
اتصالات استیل بر اساس نوع ساخت :

زانوی استیل ، سه راه استیل ، کپ استیل ، بوشن استیل ، تبدیل استیل ، نیپل استیل ، چهارراهی استیل ، سردنده استیل ، تردولت استیل ، سوکولت استیل ، اتصالات استیل صنایع غذایی ، کلمپ استیل ، مهره ماسوره استیل

انواع زانویی استیل با مارک های مختلف اعم از:

زانویی استیل بنکن / زانویی استیل Benkan

زانویی استیل تی تایوان/ زانویی استیل T

زانویی استیل تاچن/ زانویی استیل Ta-Chen

زانویی استیل گمو / زانویی استیل Gemu

زانویی استیل ارنی فیتینگ / زانویی استیل Erne Fitting