زانویی جوشی

زانویی جوشی

زانویی جوشی

عملکرد یک زانوی °45 نیز همانند یک زانوی°90 میباشد با این تفاوت که روش اندازه گیری ابعاد آن با زانوی °90 اختلاف دارد.شعاع یک زانوی °45 نیز مانند شعاع زانوی °90 میباشد . اگر چه،فاصله ” مرکز تا وجه” یک زانو °45 با یک زانو°90 اختلاف دارد .

برای اندازه گیری یک زانو °90 فاصله موجود بین خط مرکزی در یک سر زانو و وجه مقابل انتهایی سر دیگر زانو ملاک اندازه گیری می باشد (اندازه (A ؛ درحالی که این فاصله در زانو°45 از محل هر دو وجه زانو (هر دو سر زانو) با نقطه برخورد خطوط مرکزی عمود به یکدیگر اندازه گیری میگردد. (اندازه( B که این بدلیل زاویه کمتر خمیدگی میباشد.عملکرد زانو های °180 که اصطلاحا (U-Turn) نیز نامیده میشوند ، همانطور که از نامشان پیداست برای تغییر مسیر جریان °180 استفاده میگردند. اندازه مرکز به مرکز (اندازه( A زانو °180 دو برابر اندازه مرکز به مرکز زانو °90 می باشد.

زانویی تبدبل

اضافه تر از زانو هایی که در بالا توضیح داده شد زانو هایی دیگری نیز وجود دارند که با نام زانو تبدیل شناخته میگردند. زانو تبدیل همانطور که از نامش معلوم است زانویی استکه اندازه یک طرف آن با اندازه طرف دیگر آن فرق میکند و از آنجا که این زانو استاندارد نمیباشد تولید آن بصورت انبوه انجام نمیشود و قیمت آن بیشتر و زمان تحویل طولانی تری نسبت به زانو های استاندارد دارد.

ضخامت دیواره زانوها

ضعیف ترین نقطه دیواره یک زانو در قسمت وسط شعاع (خمیدگی) ایجاد میشود که این عمل ناشی از کشیدگی دیواده در هنگام ایجاد خمش در قالب میباشد. استاندارد ASME B16.9 فقط راجع به استاندارد سازی اندازه های مرکز تا وجه و نیز تعدادی از تلرانس های مربوط به ” چهارگوش” شدن لبه های دایره ای شکل زانو و مقادیر مجاز آن بحث مینماید. حتی ضخامت دیواره زانو ها درمحل های درز جوش نیز تعریف شده است ولی تمامی موارد مربوط به زانو تعریف نشده است.استاندارد مربوطه حداقل تلرانس مجاز برای ضخامت دیواره زانو را %12.5 ضخامت لوله بکار رفته در تولید زانو تعیین نموده است. حداکثر تلرانس فقط در قسمت انتهایی اتصالات تعریف شده است.

 

اتصالات گازی  . اتصالات فولادی . اتصالات جوشی