فولاد

فولاد

فولاد

فولاد یا پولاد برای آلیاژهای آهن که بین ۰٫۰۰۲ درصد تا ۲٫۱ درصد وزن خود کربن دارند بکار می‌رود.درآلیاژهای فولاد از عناصر دیگر هم استفاده میشود که هر آلیاژ مسخصات خود را دارد و گاها اسم خاصی برروی آن میگذارند مانند چدن .