لوله‌های فولادی درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی

لوله‌های فولادی درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی

لوله‌های فولادی درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی

١-استاندارد ساخت – تست وابعاد مطابق استاندارد API 5L و یا IPSm-pi-190 و یا ASTM A106 و یا ۵۳ ASTM A می باشد.

٢-جنس لوله ها :جنس لوله ها فولاد کربنی می باشد که براساس استانداردهای فوق درگریدهای B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X .., 80 می باشد.
براساس استاندارد API لوله ها دردورده PSL1 و ۲ PSL می باشد که رده ١ برای گریدهای بالایX 42 منطقه جوش نیاز به عملیات حرارتی دارد و رده ٢ برای همه گریدها نیاز به عملیات حرارتی در منطقه جوش می باشد و فرکانس برق نیز باید ۱۰۰KHZ باشد PSL=Product specification level

٣- روش ساخت لوله ها: ١- لوله های بدون درز Seamless در این روش لوله ها بدون درز بوده و برای ساخت آن یک قطعه شمش Billet را گرم کرده و توسط سمبه ماتریس از یک قالب مخصوص عبور داده و سپس با غلطکهای مخصوص تحت نورد و کشش قرار می دهند تا اندازه مورد نظر بدست آید.

 

 

لوله‌های فولادی درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی

لوله‌های فولادی درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی