کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

در قسمت کنترل کیفیت کارخانه کلیه مواد اولیه مصرفی،از کارخانجات معتبر تهیه و همراه با گواهینامه معتبر می باشند.هم چنین قبل از استفاده در خط تولید نمونه مواد اولیه به آزمایشگاه های معتبر نظیر آزمونه فولاد ارسال گردیده و در صورت تایید مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد کنترل کیفیت پایداراتصال اتصالات تولید شده را با آزمایش های کنترل ابعادی،سختی سنجی،هیدرواستاتیک و استفاده از تست های غیرمخرب مورد آزمایش و بررسی قرارمی دهد