تبدیل 1/2 1 * 2 اینچ

نوع: درزدار ، مانسمان
تعداد در کیسه: 75