زانویی 1/2 1 اینچ

نوع: درزدار ، مانسمان
تعداد در کیسه: 50