زانویی1/2 2 اینچ

نوع: درزدار ، مانسمان
تعداد در کیسه: 20